STRONA GŁÓWNALokalizator GPS TelefonieJak śledzić adres i znaleźć czyjąś lokalizację online według numeru telefonu komórkowego

Jak śledzić adres i znaleźć czyjąś lokalizację online według numeru telefonu komórkowego

Jak potajemnie śledzić lokalizację telefonu komórkowego w Internecie za darmo

Aplikacja Szpiegowska Telefon

Monitoruj połączenia, SMS, GPS, aparat, zdjęcia, filmy, Whatsapp, Facebook itp.

Możesz szybko zainstalować mobilną aplikację śledzącą na swoim smartfonie i użyć swojego numeru telefonu komórkowego do zlokalizowania i znalezienia określonej lokalizacji drugiej strony. Może w dowolnym momencie śledzić lokalizację Twojego dziecka na mapie, chroniąc Twoją rodzinę i dzieci przed cyber przemocą. W dowolnym momencie możesz sprawdzić informacje o swojej rodzinie na komputerze lub telefonie komórkowym, nawet jeśli nie ma Cię w pobliżu, możesz czuć się swobodnie.

 • Pozycjonowanie telefonu komórkowego
  Śledź lokalizację w czasie rzeczywistym i historyczną trajektorię docelowego telefonu komórkowego, obsługuj pozycjonowanie stacji bazowej, pozycjonowanie WIFI, pozycjonowanie satelitarne GPS i pozycjonowanie numeru telefonu komórkowego.
 • Lokalizacja imapa
  Natychmiastowe wyświetlanie aktualnej lokalizacji wszystkich członków rodziny. Zapisana zostanie również historia wszystkich wcześniejszych lokalizacji.
 • Monitorowanie SMS-ów
  Identyfikuje wiadomości tekstowe z telefonów komórkowych i nagrania rozmów, przechwytuje i alarmuje szkodliwe wiadomości oraz blokuje komunikację szkodliwych segmentów numerów.
 • Rejestr połączeń
  Monitoruj historię połączeń i zawartość telefonu komórkowego oraz inteligentne rozpoznawanie głosu w treści połączenia.
 • Monitorowanie aplikacji
  Monitorujinstalację aplikacji na kontrolowanych urządzeniach, raportuj i ograniczaj czas i częstotliwość użytkowania.
 • Monitorowanie zachowania na czacie
  Monitorowanie rozmów na czacie przez telefon komórkowy, zrzutów ekranu z telefonu komórkowego i wiadomości aplikacji mediów społecznościowych.
 • Monitorowanie przeglądania stron internetowych
  Rejestruj strony internetowe odwiedzane przez telefon komórkowy, w tym adres URL i czas.

Aplikacja Szpiegowska Telefon

Monitoruj połączenia, SMS, GPS, aparat, zdjęcia, filmy, Whatsapp, Facebook itp.

Co to jest technologia lokalizacji mobilnej?

Technologia pozycjonowania telefonu komórkowego odnosi się do technologii lub usługi, która wykorzystuje określoną technologię pozycjonowania w celu uzyskania informacji o lokalizacji (współrzędnych długości i szerokości geograficznej) z telefonu komórkowego oraz do oznaczenia lokalizacji umieszczonego obiektu na mapie elektronicznej lub technologii, która wykorzystuje GPS i stacje bazowe do lokalizacji telefonu komórkowego. Metoda pozycjonowania oparta na GPS wykorzystuje moduł pozycjonowania GPS telefonu komórkowego do wysyłania sygnału pozycji do serwera w celu realizacji pozycjonowania telefonu komórkowego. Pozycjonowanie stacji bazowej wykorzystuje stację bazową do pomiaru odległości i ostatecznego określenia lokalizacji telefonu komórkowego. Ten ostatni nie wymaga, aby telefon komórkowy miał możliwości pozycjonowania GPS, ale dokładność w dużej mierze zależy od gęstości stacji bazowej, a błąd czasami przekracza jeden kilometr. Ta pierwsza ma wyższą dokładność pozycjonowania. Ponadto istnieje sposób wykorzystania Wi-Fi do zlokalizowania na małym obszarze.

Analiza technologii pozycjonowania telefonów komórkowych GSM

Metody pozycjonowania telefonów komórkowych GSM można ogólnie podzielić na dwa rodzaje: sieciowe i terminalowe. Technicznie można to podzielić na trzy metody: czas przybycia (TOA), zwiększona różnica czasu pomiaru (E-OTD) i wspomaganie GPS (A-GPS).

Technologia pozycjonowania TOA

Metodę pozycjonowania TOA można zaimplementować na dowolnym istniejącym telefonie komórkowym bez żadnych zmian w telefonie komórkowym. Konkretne kroki wdrożeniowe:

 • Telefon komórkowy, który ma być zlokalizowany, wysyła znany sygnał, a trzy lub więcej jednostek LMU odbiera ten sygnał w tym samym czasie Znany sygnał jest impulsem dostępu wysyłanym, gdy telefon komórkowy wykonuje asynchroniczne przekazywanie;
 • Po uzyskaniu przez każdy LMU bezwzględnego czasu GPS w momencie nadejścia sygnału można uzyskać względną różnicę czasu (RTD);
 • W oparciu o informacje z pierwszych dwóch etapów SMLC przeprowadza porównania parami, oblicza różnicę czasu nadejścia sygnału synchronizacji kolorów (TDOA), ustala dokładną pozycję i wraca do aplikacji. Aby obliczyć dokładne położenie telefonu komórkowego za pomocą triangulacji, należy znać dwa inne parametry: położenie geograficzne LMU i przesunięcie czasowe między każdym LMU. Na przykład, bezwzględny czas GPS, który musi zapewnić każda LMU, lub parametr rzeczywistej różnicy czasu (RTD) można uzyskać, umieszczając referencyjną jednostkę LMU w znanej lokalizacji. LMU używa sygnału synchronizacji dostępu do określenia TOA. Kiedy wysyłane jest żądanie lokalizacji, wybierana jest jednostka LMU i konfigurowana jest prawidłowa częstotliwość do odbierania sygnału synchronizacji dostępu. W tym czasie telefon komórkowy przesyła do 70 impulsów dostępu (o czasie trwania 320 ms) przy określonej mocy na kanale usługowym (który może być w trybie przeskoku częstotliwości). Każdy LMU wdraża i poprawia wyniki pomiarów TOA na różne sposoby. Wykorzystanie odebranego sygnału impulsowego może zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu pomiaru i dokładność pomiaru. Korzystanie z technologii różnorodności (takiej jak dywersyfikacja anten i przeskok częstotliwości) może zmniejszyć wpływ efektów wielościeżkowych i poprawić dokładność pomiaru. Gdy aplikacja potrzebuje znać lokalizację telefonu komórkowego, wysyła zapytanie do SMLC, jednocześnie informując o numerze telefonu komórkowego i wymaganiach dotyczących dokładności pozycjonowania. Zmierzone parametry TOA i ich wartości błędów są gromadzone i przesyłane do SMLC. Na podstawie tych danych SMLC może obliczyć lokalizację telefonu komórkowego wymaganą przez aplikację, a następnie przesłać informacje o lokalizacji i zakres błędu z powrotem do podanie.

Metoda pozycjonowania TOA wymaga dodatkowego sprzętu (LMU), aby dokładnie obliczyć czas nadejścia sygnału serii. Można to zrealizować na wiele sposobów: LMU można zintegrować z BTS lub jako osobne urządzenie. Kiedy LMU jest używane jako oddzielne urządzenie, może mieć oddzielną antenę lub dzielić antenę z BTS w celu realizacji komunikacji międzysieciowej przez interfejs radiowy.

Technologia pozycjonowania E-OTD

Poszczególne etapy wdrożenia: Metoda pozycjonowania E-OTD została opracowana na podstawie pomiaru różnicy czasu (OTD), OTD odnosi się do ilości czasu uzyskanego w wyniku pomiaru, a E-OTD odnosi się do metody pomiaru. Aby uzyskać wyniki pomiarów, telefon komórkowy nie musi podłączać żadnego sprzętu. W przypadku sieci synchronicznej telefon komórkowy mierzy względny czas nadejścia kilku sygnałów BTS; w przypadku sieci niezsynchronizowanej sygnał musi również zostać odebrany przez LMU o znanej lokalizacji. Po określeniu czasu transmisji sygnału z BTS do telefonu komórkowego można określić odległość geometryczną między BTS a telefonem komórkowym, a następnie na podstawie tej odległości wykonać obliczenia, aby ostatecznie określić położenie telefonu komórkowego. Konkretne kroki wdrożeniowe:

 • Telefon komórkowy odbiera sygnał z każdej stacji bazowej i pobiera parametr TOA, a LMU - parametr RTD;
 • Telefon komórkowy przesyła parametry TOA i RTD do sieci GSM.
 • Pomiar OTD wymaga synchronicznych, standardowych i analogowych impulsów. Kiedy ramki wysyłane przez BTS nie są zsynchronizowane, sieć musi mierzyć RTD między BTSami. Aby przeprowadzić dokładną triangulację, zarówno pomiar OTD, jak i pomiar RTD (w przypadku niezsynchronizowanych BTS) wymagają 3 BTS. Po uzyskaniu parametrów OTD można obliczyć lokalizację telefonu komórkowego w sieci lub na terminalu (telefon komórkowy musi mieć różne niezbędne informacje). Ten pierwszy nazywa się trybem wspomaganym przez telefon komórkowy, a drugi trybem autonomicznym telefonu komórkowego. Obliczanie pozycji odbywa się za pomocą modułu funkcyjnego obliczania pozycji w telefonie komórkowym lub sieci.

Zasada A-GPS

Etapy implementacji pozycjonowania wspomaganego GPS są następujące: sieć GSM odbiera dodatkowe informacje GPS; sieć GSM wysyła informacje pomocnicze do telefonu komórkowego; telefon komórkowy uzyskuje informacje GPS, oblicza i uzyskuje dokładną pozycję; telefon komórkowy przesyła informacje o położeniu do sieci GSM. Istnieją dwie metody tej metody: pomoc przez telefon komórkowy i autonomiczny telefon komórkowy:

Pozycjonowanie GPS wspomagane telefonem komórkowym

To rozwiązanie polega na przeniesieniu większości funkcji tradycyjnego odbiornika GPS na procesor sieciowy. Ta metoda wymaga wyposażenia takiego jak anteny, jednostki RF i procesory danych. Sieć GSM wysyła do telefonu komórkowego ciąg bardzo krótkich informacji pomocniczych, w tym czas, listę widocznych satelitów, parametry Dopplera sygnału satelitarnego i okno wyszukiwania fazy kodu. Te parametry pomagają wbudowanemu modułowi GPS skrócić czas akwizycji sygnału GPS. Dane pomocnicze pochodzą z danych pseudodległości generowanych przez moduł GPS telefonu komórkowego i mogą trwać kilka minut. Po odebraniu tych danych o pseudodległości odpowiedni procesor sieciowy lub serwer lokalizacji może z grubsza oszacować lokalizację telefonu komórkowego. Po dodaniu niezbędnych poprawek do sieci GSM można poprawić dokładność pozycjonowania.

Autonomiczna metoda pozycjonowania GPS przez telefon komórkowy

Ten rodzaj telefonu komórkowego zawiera w pełni funkcjonalny odbiornik GPS ze wszystkimi funkcjami telefonu komórkowego, a także pozycją satelitarną i funkcją obliczania pozycji telefonu komórkowego. Na początku obliczeń wymagane jest więcej danych niż w przypadku metody wspomaganej telefonem komórkowym. Dane te mogą trwać dłużej niż 4 godziny lub mogą być aktualizowane w razie potrzeby, zwykle obejmują czas, pozycję odniesienia, efemerydy satelitów i parametry kalibracji czasu. Jeśli niektóre aplikacje wymagają większej dokładności, należy w sposób ciągły (w odstępach około 30 sekund) wysyłać różnicowe sygnały GPS (DGPS) do telefonu komórkowego. Sygnał DGPS jest skuteczny na bardzo dużym obszarze, a odbiornik referencyjny może obsługiwać duży obszar. Ostateczne informacje o lokalizacji są obliczane przez sam telefon, a te informacje o lokalizacji można przesłać do dowolnej innej aplikacji.

Typowe problemy związane z pozycjonowaniem telefonu komórkowego

Dlaczego pozycjonowanie telefonu komórkowego za pomocą GPS musi być połączone z siecią?

Aby przyspieszyć czas pozycjonowania, większość telefonów komórkowych łączy się z siecią i pobiera dane pomocnicze AGPS, aby poznać aktualny stan satelity i które satelity mogą być odbierane, dzięki czemu moduł może szybko przechwycić sygnał do pozycjonowania.

Inną sytuacją jest to, że wiele programów będzie żądać własnej lokalizacji podczas rozpoczynania pozycjonowania, na przykład wywoływanie interfejsu w celu użycia zintegrowanych metod pozycjonowania, takich jak informacje o stacji bazowej, informacje o WiFi itp., Aby szybko podać szacowaną lokalizację, a następnie przejdź do pozycjonowania GPS. W tym momencie zostanie również wygenerowane połączenie sieciowe. W rzeczywistości można go zlokalizować bez otwierania połączenia sieciowego, ale jest wolniejszy.Telefon komórkowy działa normalnie w ciągu 1-2 minut.Oczywiście założenie jest takie, że nie ma zbyt dużej blokady. Wraz z obecnym rozwojem, metoda pozycjonowania została zintegrowana, a interfejs systemu szybko dostarczy informacje o lokalizacji poprzez WiFi, stację bazową, GPS itp. I stopniowo zapewni większą dokładność lokalizacji w tle.

W jaki sposób aplikacja LBS telefonu komórkowego lokalizuje telefon komórkowy za pośrednictwem WIFI i stacji bazowej?

W obecnej sytuacji istnieją dwa typy cech, które mają tę niezmienność położenia przestrzennego i są łatwo uzyskiwane przez urządzenia mobilne:
1. Informacje o stacji bazowej sieci komunikacji mobilnej
2. Informacje o punkcie dostępu bezprzewodowej sieci LAN

Dlatego też, gdy informacje o stacji bazowej i informacje AP WLAN przechwycone przez urządzenie mobilne są zgodne z informacjami przechwyconymi wcześniej, można uznać, że użytkownik powinien zasadniczo znajdować się w tej samej lokalizacji. Jeżeli informacje o stacji bazowej i informacje AP WLAN, które można wykryć w danym miejscu, są łącznie nazywane charakterystyką widma elektromagnetycznego miejsca, a związek między charakterystyką widma elektromagnetycznego a współrzędnymi jest zapisywany w bazie danych, to tak zwane pozycjonowaniem jest w rzeczywistości oparte na widmie elektromagnetycznym Proces znajdowania współrzędnych przestrzennych obiektu.

Powyższe jest teoretyczną analizą podstawowych zasad działania stacji bazowej i pozycjonowania WIFI, z praktycznego punktu widzenia (z punktu widzenia programisty) wystarczy skorzystać z interfejsu pozycjonującego dostarczonego przez usługodawcę, aby przesłać do niego odpowiednie sygnały elektromagnetyczne. Cechy widma służą do uzyskania położenia przestrzennego odpowiednich cech zapisanych w bazie danych bez konieczności zwracania uwagi na szczegóły algorytmu, który za tym stoi.

Funkcjonalny telefon komórkowy jest zawsze w stanie odbierać różne sygnały bezprzewodowe. „Lokalna wyjątkowość” tych sygnałów bezprzewodowych jest kluczowym warunkiem wstępnym dla umiejscowienia urządzenia. Jaka jest lokalna wyjątkowość? Pozwól nam wyjaśnić te konkretne sygnały, a będziesz wiedział.

Telefon komórkowy może wykonywać połączenia oraz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe, wskazując, że telefon komórkowy może inicjować interakcję z pobliskimi stacjami bazowymi oraz wysyłać i odbierać sygnały. W szczególności w przypadku smartfonów identyfikator stacji bazowej można również uzyskać za pośrednictwem interfejsu systemowego. W normalnych warunkach każdy identyfikator stacji bazowej jest unikalny na świecie, więc jeśli zeskanujemy określony identyfikator stacji bazowej i znamy lokalizację stacji bazowej, możemy z grubsza oszacować lokalizację urządzenia. Założeniem dla takiego przypuszczenia jest to, że zasięg transmisji sygnału stacji bazowej jest ograniczony, a normalny telefon komórkowy nie może odbierać sygnału z tej stacji bazowej, gdy jest ona daleko. W podręcznikach związanych z komunikacją bezprzewodową, jeśli chodzi o pozycjonowanie stacji bazowej, zawsze mówi się o triangulacji. Telefon komórkowy może skanować sygnały trzech stacji bazowych, więc musi znajdować się we wspólnym obszarze zasięgu trzech stacji bazowych, więc szacowany zakres jest znacznie większy. Pomniejsz.

Jak zobaczyć czyjąś aktywność na ekranie telefonu, historię połączeń, sms, rozmowę na czacie, wiadomości tekstowe, e-mail, lokalizację GPS, zdjęcia, filmy, WhatsApp, komunikator, Facebook. Ukryta aplikacja szpiegowska może zdalnie monitorować i śledzić inny telefon komórkowy mojego partnera. Możesz sprawdzić wszystkie wiadomości z telefonu żony lub męża, rodzice mogą kontrolować telefon dziecka i czytać wszystkie usunięte wiadomości. Oprogramowanie może znaleźć urządzenie docelowe online według numeru telefonu. Możesz pobrać i zainstalować plik apk za darmo bez dotykania go. Najlepszy sposób na włamanie się do telefonu z Androidem swojego chłopaka lub dziewczyny i potajemne słuchanie nagrań rozmów.

Monitoruj wszystko

Monitoruj swój telefon docelowy z dowolnego miejsca i zobacz, co dzieje się na telefonie docelowym.

Pobierz za darmo

Możesz pobrać i zainstalować apk za darmo. Najlepszy szpieg na smartfonie ma więcej funkcji monitorowania niż jakikolwiek inny produkt.

Fast & Easy Install

Nie jest wymagana wiedza techniczna, nie jest wymagany root, a instalacja jest szybka i łatwa.