ANA SAYFATelefon GPS BulucuCep Telefonu Numarasına Göre Adres İzleme ve Bir Kişinin Konumunu Çevrimiçi Olarak Bulma

Cep Telefonu Numarasına Göre Adres İzleme ve Bir Kişinin Konumunu Çevrimiçi Olarak Bulma

Cep Telefonu Konumunu Ücretsiz Olarak Çevrimiçi Olarak Nasıl İzleyebilirim

Telefonu Casus Uygulaması

Çağrıları, SMS, GPS, Kamera, Fotoğraflar, Videolar, Whatsapp, Facebook izleyin.

Akıllı telefonunuza hızlı bir şekilde bir mobil izleme uygulaması yükleyebilir ve karşı tarafın belirli bir yerini bulmak ve bulmak için cep telefonu numaranızı kullanabilirsiniz. Ailenizi ve çocuklarınızı siber şiddetten koruyarak çocuğunuzun konumunu her an haritada takip edebilir. Bilgisayarınızda veya cep telefonunuzda ailenizin bilgilerini istediğiniz zaman kontrol edebilir, yanlarında olmasanız bile rahat hissedebilirsiniz.

 • Cep telefonu konumlandırma
  Hedef cep telefonunun gerçek zamanlı konumunu ve geçmiş yörüngesini izleyin, baz istasyonu konumlandırmasını, WIFI konumlandırmasını, GPS uydu konumlandırmasını ve cep telefonu numarası konumlandırmasını destekleyin.
 • Konum veharita
  Tüm aile üyelerinin mevcut konumunu anında görüntüleyin. Tüm geçmiş konumların geçmişi de kaydedilecektir.
 • SMS izleme
  Cep telefonu metin mesajlarını ve sohbet kayıtlarını tanımlar, zararlı mesajları yakalar ve alarm verir ve zararlı sayı segmentlerinin iletişimini engeller.
 • Arama kaydı
  Cep telefonunun arama geçmişini ve içeriğini ve arama içeriğinin akıllı ses tanımasını izleyin.
 • Uygulama izleme
  Uygulama programlarının kontrollü cihazlara kurulumunu izleyin,kullanım süresini ve sıklığını rapor edin ve sınırlayın.
 • Sohbet davranışını izleme
  Cep telefonu sohbet görüşmelerini, cep telefonu ekran görüntülerini ve sosyal medya uygulama mesajlarını izleyin.
 • Web sitesinde gezinme izleme
  Cep telefonu tarafından ziyaret edilen web sitelerini URL ve saat dahil kaydedin.

Telefonu Casus Uygulaması

Çağrıları, SMS, GPS, Kamera, Fotoğraflar, Videolar, Whatsapp, Facebook izleyin.

Mobil konum teknolojisi nedir?

Cep telefonu konumlandırma teknolojisi, cep telefonunun konum bilgilerini (boylam ve enlem koordinatları) elde etmek ve konumlandırılmış nesnenin konumunu elektronik bir harita üzerinde işaretlemek için belirli bir konumlandırma teknolojisi kullanan bir teknoloji veya hizmeti veya Cep telefonunu bulmak için GPS ve baz istasyonlarını kullanır. GPS tabanlı konumlandırma yöntemi, cep telefonunun konumlandırmasını gerçekleştirmek için konum sinyalini sunucuya göndermek için cep telefonunun GPS konumlandırma modülünü kullanır. Baz istasyonu konumlandırma, mesafeyi ölçmek ve son olarak cep telefonunun konumunu belirlemek için baz istasyonunu kullanır. İkincisi, cep telefonunun GPS konumlandırma özelliklerine sahip olmasını gerektirmez, ancak doğruluk büyük ölçüde baz istasyonunun yoğunluğuna bağlıdır ve hata bazen bir kilometreyi aşar. İlki daha yüksek konumlandırma doğruluğuna sahiptir. Ek olarak, küçük bir alanda bulmak için Wifi kullanmanın bir yolu var.

GSM cep telefonu konumlandırma teknolojisinin analizi

GSM cep telefonu konumlandırma yöntemleri genellikle iki türe ayrılabilir: ağ tabanlı ve terminal tabanlı. Teknik olarak, üç yönteme ayrılabilir: Varış Zamanı (TOA), Gelişmiş Ölçüm Zaman Farkı (E-OTD) ve GPS Yardımı (A-GPS).

TOA konumlandırma teknolojisi

TOA konumlandırma yöntemi, cep telefonunda herhangi bir değişiklik yapılmadan mevcut herhangi bir cep telefonuna uygulanabilir. Özel uygulama adımları:

 • Yerleştirilecek cep telefonu bilinen bir sinyali gönderir ve üç veya daha fazla LMU sinyali aynı anda alır Bilinen sinyal, cep telefonu asenkron geçişi gerçekleştirdiğinde gönderilen bir erişim patlama sinyalidir;
 • Her bir LMU, sinyal geldiğinde mutlak GPS zamanını elde ettikten sonra, nispi zaman farkı (RTD) elde edilebilir;
 • İlk iki adımdaki bilgilere dayanarak, SMLC, ikili karşılaştırmalar yapar, patlama sinyalinin (TDOA) gelişinin zaman farkını hesaplar, kesin konumu elde eder ve uygulamaya geri döner. Nirengi yoluyla cep telefonunun kesin konumunu hesaplamak için diğer iki parametrenin bilinmesi gerekir: LMU'nun coğrafi konumu ve her LMU arasındaki zaman farkı. Örneğin, her bir LMU'nun sağlaması gereken mutlak GPS zamanı veya gerçek zaman farkı (RTD) parametresi, bir referans LMU'nun bilinen bir konuma yerleştirilmesiyle elde edilebilir. LMU, TOA'yı belirlemek için erişim patlama sinyalini kullanır. Bir konumlandırma talebi yayınlandığında, LMU seçilir ve doğru frekans, erişim patlama sinyalini alacak şekilde konfigüre edilir. Bu zamanda, cep telefonu (bir frekans atlama modunda olabilen) hizmet kanalı üzerindeki belirli bir güçte 70'e kadar erişim darbesi (320 ms'lik bir süre ile) iletir. Her LMU, TOA ölçüm sonuçlarını çeşitli şekillerde uygular ve iyileştirir. Alınan patlama sinyalinin kullanılması, ölçüm başarısı olasılığını ve ölçüm doğruluğunu artırabilir. Çeşitlilik teknolojisinin kullanılması (anten çeşitliliği ve frekans atlama gibi), çok yollu etkilerin etkisini azaltabilir ve ölçüm doğruluğunu artırabilir. Bir uygulamanın cep telefonunun yerini bilmesi gerektiğinde, uygulama SMLC'ye bir talep gönderir ve aynı zamanda cep telefonu numarası ve konumlandırma doğruluğu gereksinimlerini bildirir. Ölçülen TOA parametreleri ve bunların hata değerleri toplanır ve SMLC'ye gönderilir.Verilere dayanarak, SMLC, uygulamanın gerektirdiği cep telefonunun konumunu hesaplayabilir ve ardından konum bilgisini ve hata aralığını geri gönderebilir. uygulama.

TOA konumlandırma yöntemi, patlama sinyalinin varış zamanını doğru bir şekilde hesaplamak için ek donanım (LMU) gerektirir. Bunu gerçekleştirmenin birçok yolu vardır: LMU, BTS'ye entegre edilebilir veya ayrı bir cihaz olarak kullanılabilir. LMU ayrı bir cihaz olarak kullanıldığında, hava arayüzü yoluyla ağlar arası iletişimi gerçekleştirmek için ayrı bir antene sahip olabilir veya BTS ile bir anteni paylaşabilir.

E-OTD konumlandırma teknolojisi

Spesifik uygulama adımları: E-OTD konumlandırma yöntemi, zaman farkı ölçümünden (OTD) geliştirilmiştir, OTD, ölçümle elde edilen süre miktarını ve E-OTD, ölçüm yöntemini ifade eder. Cep telefonunun ölçüm sonuçlarını almak için herhangi bir donanım takmasına gerek yoktur. Senkron bir ağ için, cep telefonu birkaç BTS sinyalinin göreceli varış zamanını ölçer; senkronize olmayan bir ağ için, sinyalin ayrıca bilinen bir konuma sahip bir LMU tarafından alınması gerekir. BTS'den cep telefonuna sinyal aktarım süresi belirlendikten sonra, BTS ile cep telefonu arasındaki geometrik mesafe belirlenebilir ve ardından hesaplama, nihayet cep telefonunun konumunu belirlemek için bu mesafeye göre gerçekleştirilir. Özel uygulama adımları:

 • Cep telefonu, her baz istasyonundan sinyali alır ve TOA parametresini alır, LMU RTD parametresini alır;
 • Cep telefonu TOA ve RTD parametrelerini GSM ağına iletir.
 • OTD ölçümü, senkron, standart ve analog darbeler gerektirir. BTS tarafından gönderilen çerçeveler senkronize olmadığında, ağın BTS'ler arasındaki RTD'yi ölçmesi gerekir. Doğru üçgenleme gerçekleştirmek için hem OTD ölçümü hem de RTD ölçümü (senkronize edilmemiş BTS olduğunda) 3 BTS gerektirir. OTD parametreleri alındıktan sonra, cep telefonunun konumu ağda veya terminalde hesaplanabilir (cep telefonunun çeşitli gerekli bilgilere sahip olması gerekir). İlki cep telefonu destekli mod olarak adlandırılır ve ikincisi cep telefonu özerk modu olarak adlandırılır. Konum hesaplaması, cep telefonundaki veya ağdaki konum hesaplama fonksiyon modülü aracılığıyla gerçekleştirilir.

A-GPS prensibi

GPS destekli konumlandırmanın uygulama aşamaları şu şekildedir: GSM ağı GPS yardımcı bilgilerini alır; GSM ağı yardımcı bilgileri cep telefonuna gönderir; cep telefonu GPS bilgilerini alır, kesin konumunu hesaplar ve alır; cep telefonu konum bilgisini GSM ağına gönderir. Bu yöntem için iki yöntem vardır: cep telefonu yardımı ve cep telefonu özerk:

Cep telefonu destekli GPS konumlandırma

Bu çözüm, geleneksel GPS alıcısının işlevlerinin çoğunu ağ işlemcisine aktarmaktır. Bu yöntem antenler, RF birimleri ve veri işlemcileri gibi ekipman gerektirir. GSM ağı, cep telefonuna zaman, görünür uydu listesi, uydu sinyali Doppler parametreleri ve kod fazı araştırma penceresi dahil olmak üzere çok kısa bir yardımcı bilgi dizisi gönderir. Bu parametreler, yerleşik GPS modülünün GPS sinyali alma süresini azaltmasına yardımcı olur. Yardımcı veriler, cep telefonunun GPS modülü tarafından oluşturulan sözde mesafe verilerinden gelir ve birkaç dakika sürebilir. Bu sözde mesafe verilerini aldıktan sonra, karşılık gelen ağ işlemcisi veya konumlandırma sunucusu, cep telefonunun konumunu kabaca tahmin edebilir. GSM şebekesine gerekli düzeltmeler eklendikten sonra, konumlandırma doğruluğu iyileştirilebilir.

Cep telefonu otonom GPS konumlandırma yöntemi

Bu tür bir cep telefonu, bir cep telefonunun tüm işlevlerinin yanı sıra uydu konumu ve cep telefonu konum hesaplama işlevlerine sahip tam özellikli bir GPS alıcısı içerir. Hesaplamanın başlangıcında, cep telefonu destekli yöntemden daha fazla veriye ihtiyaç vardır.Bu veriler 4 saatten fazla sürebilir veya gerektiğinde güncellenebilir, genellikle zaman, referans konumu, uydu efemerisi ve zaman kalibrasyon parametreleri dahil. Bazı uygulamalar daha yüksek doğruluk gerektiriyorsa, cep telefonuna sürekli olarak (yaklaşık 30 saniye aralıklarla) farklı GPS (DGPS) sinyalleri göndermelisiniz. DGPS sinyali çok geniş bir alanda etkilidir ve bir referans alıcı geniş bir alana hizmet edebilir. Nihai konum bilgisi telefonun kendisi tarafından hesaplanır ve bu konum bilgisi başka herhangi bir uygulamaya gönderilebilir.

Cep telefonu konumlandırmanın yaygın sorunları

GPS cep telefonu konumlandırmasının neden ağa bağlanması gerekiyor?

Konumlandırma süresini hızlandırmak için çoğu cep telefonu ağa bağlanır ve mevcut uydu durumunu ve hangi uyduların alınabileceğini bilmek için AGPS'nin yardımcı verilerini indirir, böylece modül konumlandırma için sinyali hızlı bir şekilde yakalayabilir.

Diğer bir durum ise, birçok yazılımın, size hızlı bir şekilde tahmini bir konum vermek için baz istasyonu bilgileri, WiFi bilgileri vb. GPS konumlandırmasına gidin. Şu anda, bir ağ bağlantısı da oluşturulacaktır. Aslında ağ bağlantısı açılmadan konumlandırılabilir ama daha yavaştır, cep telefonu 1-2 dakika içinde normaldir.Tabii ki öncül çok fazla tıkanma olmamasıdır. Mevcut gelişmeyle birlikte, konumlandırma yöntemi entegre edilmiştir.Sistem arayüzü, WiFi, baz istasyonu, GPS vb. Aracılığıyla konum bilgilerini hızlı bir şekilde sağlayacak ve kademeli olarak arka planda daha yüksek doğrulukta bir konum sağlayacaktır.

Cep telefonunun LBS uygulaması, WIFI ve baz istasyonu aracılığıyla cep telefonunu nasıl bulur?

Mevcut durumda, bu uzamsal konum değişmezliğine sahip olan ve mobil cihazlar tarafından kolaylıkla elde edilebilen iki tür özellik vardır:
1. Mobil iletişim ağının baz istasyonu bilgileri
2. Kablosuz LAN erişim noktası bilgileri

Bu nedenle, mobil cihaz tarafından yakalanan baz istasyonu bilgileri ve WLAN AP bilgileri, daha önce yakalanan bilgilerle tutarlı olduğunda, kullanıcının temelde aynı yerde olması gerektiği düşünülebilir. Bir yerde tespit edilebilen baz istasyonu bilgileri ve WLAN AP bilgileri toplu olarak yerin elektromanyetik spektrum özellikleri olarak adlandırılırsa ve elektromanyetik spektrum özellikleri ile koordinatlar arasındaki ilişki veri tabanına kaydedilirse, o zaman Konumlandırma olarak adlandırılan aslında elektromanyetik spektruma dayanmaktadır. Özellik uzamsal koordinatları bulma süreci.

Yukarıdakiler, baz istasyonu ve WIFI konumlandırmanın temel ilkelerinin teorik bir analizidir.Pratik bir bakış açısından (program geliştiricinin bakış açısından), ihtiyacımız olan şey, ilgili elektromanyetik sinyalleri ona göndermek için servis sağlayıcı tarafından sağlanan konumlandırma arayüzünü kullanmaktır. Spektrum özellikleri, veritabanına kaydedilen ilgili özelliklerin uzamsal konumunu, arkasındaki algoritmanın ayrıntılarına dikkat etmek zorunda kalmadan elde etmek için kullanılır.

İşlevsel bir cep telefonu her zaman çeşitli kablosuz sinyalleri alabilir Bu kablosuz sinyallerin "yerel benzersizliği", cihazın konumlandırılması için temel bir ön koşuldur. Yerel benzersizlik nedir? Bu özel sinyalleri açıklayalım ve bileceksiniz.

Bir cep telefonu arama yapabilir ve metin mesajları gönderip alabilir, bu cep telefonunun yakındaki baz istasyonlarıyla etkileşimi başlatabileceğini ve sinyal gönderip alabileceğini gösterir. Özellikle akıllı telefonlar için baz istasyonu kimliği, sistem arayüzü üzerinden de elde edilebilir. Normal şartlar altında, her bir baz istasyonu kimliği dünyada benzersizdir, bu nedenle belirli bir baz istasyonu kimliğini tararsak ve baz istasyonunun konumunu bilirsek, cihazın konumunu kabaca tahmin edebiliriz. Bu tahminin yapılmasının öncülü, bir baz istasyonunun sinyal iletim aralığının sınırlı olması ve normal bir cep telefonunun, uzaktayken bu baz istasyonundan sinyali alamamasıdır. Kablosuz iletişim ile ilgili ders kitaplarında, baz istasyonu konumlandırma söz konusu olduğunda, her zaman nirengi konuşulur.Bir cep telefonu, üç baz istasyonunun sinyallerini tarayabilir, bu nedenle üç baz istasyonunun ortak kapsama alanında olması gerekir bu nedenle tahmini aralık çok daha büyüktür. Uzaklaştırın.

Birinin telefon ekranı etkinliği, arama geçmişi, sms, sohbet konuşması, metin mesajları, e-posta, gps konumu, fotoğraflar, videolar, whatsapp, messenger, facebook nasıl görülür. Gizli casus uygulaması, partnerimin başka bir cep telefonunu uzaktan izleyebilir ve takip edebilir. Eş veya kocanın telefonundan gelen tüm mesajları kontrol edebilirsiniz, Ebeveynler çocuğun telefonunu kontrol edebilir ve silinen tüm mesajları okuyabilir. Yazılım, hedef cihazı telefon numarasına göre çevrimiçi olarak bulabilir. Apk dosyasını dokunmadan ücretsiz olarak indirip yükleyebilirsiniz. Erkek arkadaşınızın veya kız arkadaşınızın android telefonunu hacklemenin ve arama kaydını gizlice dinlemenin en iyi yolu.

Her Şeyi İzleyin

Hedef telefonunuzu istediğiniz yerden izleyin ve hedef telefonda neler olduğunu görün.

Ücretsiz indir

APK'yı ücretsiz indirip yükleyebilirsiniz. En iyi akıllı telefon casusu diğer tüm ürünlerden daha fazla izleme özelliğine sahiptir.

Hızlı ve Kolay Kurulum

Hiçbir teknik bilgi gerekmez ve kurulum hızlı ve kolaydır.