Monitoruj całą zawartość tekstu wypełnianą przez klawiaturę w telefonie docelowym

Zobacz wszystko, co jest wpisywane w aplikacji.

Nasza funkcja Keylogger rejestruje całą historię naciśnięć klawiszy określonych aplikacji. Ten zaszyfrowany dziennik przechwyconych naciśnięć klawiszy jest automatycznie przesyłany do Twojego portalu, abyś mógł go wyświetlić i pobrać.

Użyj tej funkcji, aby
Monitoruj naciśnięcia klawiszy
Zbierz dowody na ochronę prawną
Dowiedz się, co robią Twoi pracownicy w pracy