STRONA GŁÓWNAMonitoruj telefony z AndroidemDwie metody, które pomogą Ci odzyskać zapomniane hasło do telefonu komórkowego

Dwie metody, które pomogą Ci odzyskać zapomniane hasło do telefonu komórkowego

Jak zdalnie monitorować inne działania telefonu z Androidem?

Aplikacja Szpiegowska Telefon

Monitoruj połączenia, SMS, GPS, aparat, zdjęcia, filmy, Whatsapp, Facebook itp.

Czy kiedykolwiek zapomniałeś hasła do odblokowania telefonu? Prawie każdy ma urządzenie z Androidem, a na pewno są osoby, które często zapominają swoje hasła. Co więc zrobić, jeśli zapomnisz hasła do ekranu blokady telefonu?

Warunki niezbędne do odblokowania ADB: Włączony jest tryb debugowania USB

  • Podłącz telefon komórkowy do komputera, upewnij się, że zainstalowany jest sterownik ADB (sterownik telefonu komórkowego można zainstalować za pomocą kreatora sterowników) i rozpakuj pakiet narzędzi ADB na dysk C
  • Otwórz cmd i wpisz cd c:\adb (otwórz katalog, w którym znajduje się adb)
  • Następnie wprowadź powłokę adb
  • Kontynuuj wprowadzanie danych cd\system
  • Wpisz ls, aby wyświetlić pliki w data\system. Jeśli ustawione jest hasło, będzie to gest.key lub hasło.key
  • Jeśli ustawiłeś hasło wzorcowe, kontynuuj wpisywanie polecenia: rm gest.key Jeśli ustawiłeś hasło proste, wprowadź polecenie: rm hasło.key.
  • Wprowadź polecenie ponownego uruchomienia lub ręcznie uruchom ponownie telefon, aby zastosować, lub przesuń, aby odblokować teraz. Do odblokowania można użyć dowolnego hasła. Zalecane jest ponowne uruchomienie.

Aplikacja Szpiegowska Telefon

Monitoruj połączenia, SMS, GPS, aparat, zdjęcia, filmy, Whatsapp, Facebook itp.

Wyczyść dane, aby odblokować

Zalety: Brak ograniczeń, odpowiedni dla użytkowników, którzy nie mają ważnych informacji.

  • Gdy telefon jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania, aby przejść do odzyskiwania.
  • Wybierz opcję Wyczyść dane - Wyczyść dane użytkownika po kolei i uruchom ponownie system. Ta operacja usuwa jedynie dane użytkownika, a oprogramowanie zostaje zachowane.

Hasło telefonu komórkowego służy do zabezpieczenia telefonu przed kradzieżą. Po włączeniu funkcji „Hasło telefonu komórkowego" należy wprowadzić hasło telefonu komórkowego, zanim będzie można z niego skorzystać po włączeniu telefonu. Hasło to służy do blokowania sam telefon. Hasło telefonu komórkowego służy do zabezpieczenia telefonu przed kradzieżą. Po włączeniu tej funkcji należy podać hasło telefonu komórkowego, zanim będzie można z niego skorzystać podczas włączania telefonu. Oznacza to, że hasło ma blokować sam telefon.

Kod pin1 to osobisty kod identyfikacyjny nadawany przez dostawcę w celu zachowania poufności karty SIM. Po „włączeniu tej funkcji należy przy włączaniu telefonu wprowadzić kod PIN1, aby z niego skorzystać, czyli to hasło ma zablokuj kartę SIM. Wartość domyślna to 1234 lub 0000. Jeśli jednocześnie używasz hasła telefonu komórkowego i kodu PIN1, wprowadź najpierw kod PIN1, a następnie hasło telefonu komórkowego. Jeśli kod PIN1 zostanie wprowadzony błędnie trzykrotnie, zostanie zablokowany i będziesz musiał użyć puk1, aby go odblokować.

Kod puk1 to kod odblokowujący kod PIN1 dostarczony przez dostawcę.Jest to ciąg nieregularnych liczb. Jeżeli dziesięć razy zostanie wpisane błędne puk1, karta SIM zostanie trwale zablokowana i konieczna będzie jej wymiana.

Kod PIN2 to kolejne hasło do karty SIM dostarczone przez dostawcę.Jest to osobisty kod identyfikacyjny służący do ograniczania wybierania numerów i innych funkcji.Służy głównie do eliminacji danych o kosztach połączeń, ustalenia waluty rozliczeniowej i jednostki rozliczeniowej opłat za połączenia, i funkcje ograniczające koszty., ograniczone wybieranie. Domyślna wartość karty SIM to 2345. Po trzykrotnym błędnym wpisaniu kodu PIN2 zostanie on zablokowany i do jego odblokowania konieczne będzie użycie puk2.

Kod PUK2 to kod odblokowujący umożliwiający wejście do podrzędnych funkcji karty SIM (takich jak funkcja rozliczania połączeń).W przypadku trzykrotnego błędnego wprowadzenia kodu PIN2 karta SIM automatycznie zablokuje funkcję podrzędną.Kod PUK2 zostanie zapewnia operator sieci.Ponieważ sieć jest chwilowo niedostępna.Obsługuje kod PUK2, nawet jeśli jest zablokowany, nie ma to wpływu na korzystanie z telefonu.

Kody Pin1, pin2, puk1 i puk2 można sprawdzić u dostawcy, a pin1 i pin2 można również modyfikować samodzielnie. Służy głównie do odblokowania funkcji „Zablokuj kartę SIM". Aby uniemożliwić nieznanym kartom SIM korzystanie z telefonu bez pozwolenia, można włączyć funkcję „Zablokuj kartę SIM" („Ustawienia zabezpieczeń" - „Zablokuj kartę SIM") NA. W ten sposób, jeśli karta SIM w telefonie komórkowym nie jest autoryzowana, należy wprowadzić kod odblokowujący zgodnie z monitem podczas włączania telefonu.

Monitoruj wszystko

Monitoruj swój telefon docelowy z dowolnego miejsca i zobacz, co dzieje się na telefonie docelowym.

Pobierz za darmo

Możesz pobrać i zainstalować apk za darmo. Najlepszy szpieg na smartfonie ma więcej funkcji monitorowania niż jakikolwiek inny produkt.

Fast & Easy Install

Nie jest wymagana wiedza techniczna, nie jest wymagany root, a instalacja jest szybka i łatwa.